Adresy okręgowych komisji egzaminacyjnych

29 czerwca, 2019

Pod te adresy korespondencyjne i mailowe wysyłamy wniosek o wgląd do prac maturalnych oraz wniosek o weryfikację sumy punktów, czyli odwołania od wyników matur. Zwrócicie uwagę na to, że poszczególne adresy okręgowych komisji egzaminacyjnych dotyczą czasem kilku województw!

Adresy okręgowych komisji egzaminacyjnych według CKE
  • Dla województwa mazowieckiego

OKE WARSZAWA

Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
tel. (22) 457 03 35
e-mail: info@oke.waw.pl

!!! Adres do przesłania wniosku o wgląd: : wglady_matura@oke.waw.pl

Strona internetowa: http://www.oke.waw.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://okewarszawa.azurewebsites.net/home

Strona z procedurami i wnioskami do wglądu i odwołania od wyniku maturalnego:
http://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=353#menu_0

  • Dla województw wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego

OKE POZNAŃ

Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. (61) 854 01 60
e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

Strona internetowa: http://www.oke.poznan.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami:  https://uczniowie.oke.poznan.pl/

Strona z procedurami i wnioskami do wglądu i odwołania od wyniku maturalnego: http://www.oke.poznan.pl/cms,163,wniosek_o_wglad_do_sprawdzonej_i_ocenionej_pracy_egzamin_maturalny_2014.htm

  • Dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

OKE GDAŃSK

Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel. (58) 320-5590, (58) 320-5591
e-mail: komisja@oke.gda.pl

Strona internetowa: http://www.oke.gda.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://wyniki.oke.gda.pl/

Strona z procedurami i własnymi wnioskiem do wglądu i wniosek do odwołania od wyniku maturalnego: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=wniosek-o-wglad

Wniosek OKE Gdańsk dot. wglądu: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/wnioski/wniosek_o_wglad_MAT.pdf

  • Dla województw dolnośląskiego i opolskiego

OKE WROCŁAW

Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. (71) 785 18 94
e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

!!! Adres do przesłania wniosku o wgląd i weryfikację sumy punktów i do Kolegium Arbitrażu: wglady@oke.wroc.pl

Strona internetowa: https://oke.wroc.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://wyniki.oke.wroc.pl/

Strona z procedurami i własnymi wnioskiem do wglądu i wniosek do odwołania od wyniku maturalnego: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-wglad-do-prac-egzam/

  • Dla województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

OKE ŁOMŻA

Al. Legionów 9
18-400 Łomża
tel. (86) 47 37 120
e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Strona internetowa: http://www.oke.lomza.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://wyniki.oke.lomza.pl/

Strona z procedurami i własnymi wnioskami do wglądu i odwołania od wyniku maturalnego:
http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=91

  • Dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego

OKE ŁÓDŹ

Praussa 4
94-203 Łódź
tel. (42) 634 91 54
e-mail: komisja@komisja.pl

Strona internetowa: http://www.komisja.pl/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://wyniki.komisja.pl/

Strona z procedurami i własnymi wnioskami do wglądu i odwołania od wyniku maturalnego:
http://komisja.pl/info.php?i=321

Strona przesłania wniosku o wgląd  oraz odwołania od wyniku maturalnego on-line
https://szkoly.komisja.pl/wglady/

  • Dla województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego

OKE KRAKÓW

Szkolne 37
31-978 Kraków
tel. (12) 68 32 101, (12) 68 32 102
e-mail: oke@oke.krakow.pl

Strona internetowa: http://www.oke.krakow.pl/inf/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami:
https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php

Generator wniosków o wgląd do pracy:
https://www.oke.krakow.pl/wniosek_o_wglad/index.php

Wniosek o odwołanie od matury: taki sam jak wniosek CKE:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202019%20Zalacznik%2025b%20OKE%20Krak%F3w.pdf

  • Dla województwa śląskiego

OKE JAWORZNO

Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14
e-mail: oke@oke.jaworzno.pl

!!! Adres do przesłania wniosku o wgląd, weryfikację sumy punktów i Kolegium Arbitrażu: sekretariat@oke.jaworzno.pl

Strona internetowa: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/

Serwis maturzysty,  czyli strona z indywidualnymi wynikami: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M19/

Strona z procedurami i własnym wnioskiem o wgląd do pracy oraz pozostałymi wnioskami dotyczącymi odwołania od matury: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioskiidruki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia