Analiza wyników matury z biologii 2018

15 lutego, 2019

W 2018 maturę z biologii zdawały 47 093 osoby. Wyniki nie były powalające, ale CKE przeanalizowała co było nie tak. Warto przeczytać jakie mają wnioski. Średnia z matury z biologii w 2018 roku w liceach ogólnokształcących to 36%. Jak wynika z danych CKE, na 47 tysięcy zdających, jedna osoba przyszła na egzamin i nie rozwiązała ani jednego zdania. Po maturze, na wgląd do pracy zdecydowało się nieco ponad 5 tysięcy osób.

Analiza tegorocznych wyników prowadzi według CKE do poniższych wniosków:

• Zadania złożone wymagające umiejętności integrowania wiedzy z różnych działów biologii,
wskazują, że zdający mają problem zarówno z przywoływaniem faktów z danych działów biologii
i zrozumieniem zależności pomiędzy tymi faktami, jak i ich logicznym połączeniem w wypowiedź
będącą ścisłą odpowiedzią na postawione pytanie.

• Umiejętnością sprawiającą nadal wiele problemów zdającym jest wyjaśnianie związków
przyczynowo-skutkowych. Wielu maturzystów odnosiło się tylko do niektórych elementów ciągu
przyczynowo-skutkowego lub nie uwzględniało w odpowiedzi opisu mechanizmu prowadzącego
od przyczyny do skutku opisywanego procesu albo też odwracało oba te elementy odpowiedzi.

• Zadania z zakresu metodyki badań biologicznych nadal są trudne dla zdających i wskazują na słabą
znajomość metody naukowej. Maturzyści nie rozumieją, że wniosek powinien odpowiadać
na pytanie badawcze i odnosić się do konkretnego doświadczenia przedstawionego w zadaniu,
nie może być też opisem doświadczenia, ani odczytem jego wyników.

• Zdający powinni dokładniej analizować polecenia, zwracając szczególną uwagę na znaczenie
czasowników operacyjnych, ukierunkowujących odpowiedź i wskazujących na wymagane elementy
rozwiązania. Zdający powinni wiedzieć, że realizacja polecenia w formie wyjaśnienia,
czy przedstawienia argumentu lub uzasadnienia nie może polegać jedynie na zdefiniowaniu
zagadnienia.

• Zadania opatrzone materiałem źródłowym wymagają od zdającego dokładnej analizy informacji
zawartych w treści zadania oraz znajdujących się w nim materiałów ilustracyjnych. Należy
podkreślić, że wprowadzone w zadaniach naukowe teksty źródłowe mieszczą się w ramach podstawy
programowej i mają ścisły związek z posiadaną wiedzą maturzystów.

• Niepowodzenia tegorocznych maturzystów są wynikiem głównie braku elementarnej wiedzy
z niektórych działów biologii i słabo opanowanej terminologii biologicznej, a także nieumiejętności
formułowania zwięzłych i logicznych odpowiedzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia