Zagadnienia

zanczenie-bakterii-1-1280x683.jpg

admin12 marca, 20193min1518

Są wszechobecne i bardzo liczne
Korzystne
• Reducenci/Destruenci:
 Zapewniają ciągłość obiegu materii, rozkładając martwą materię organiczną do związków nieorganicznych włączając je z powrotem w łańcuch pokarmowy
 Krążenie pierwiastków (cykle biogeochemiczne): węgla, tlenu, wodoru, azotu, siarki, fosforu i innych
• Użyźniają glebę: bakterie nitryfikacyjne, bakterie wiążące azot atmosferyczny
• Organizmy pionierskie (mogą żyć w środowisku ubogim w azot)
• Biologiczne oczyszczanie ścieków
• Bioremediacja : usuwanie zanieczyszczeń po przemysłowej działalności człowieka
• Walka biologiczna ze szkodnikami
• Przemysł spożywczy:
 Przemysł mleczarski: jogurty, kefiry, kiszenie (fermentacja mlekowa)
 Przemysł browarniczy, gorzelniczy, winiarstwo (fermentacja alkoholowa)
 Farmaceutyczny: produkcja antybiotyków (streptomycyna), enzymów, sztucznej plazmy w transfuzjach, witamin, szczepionek
 Bakterie bioluminescencyjne: symbioza z np.: rybami do zwabiania ofiar i sygnał dla potencjalnego partnera do rozmnażania
 Umożliwiają trawienie celulozy (mają enzym celulazę): symbioza z przeżuwaczami, termitami
 Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) występuje w jelicie grubym zwierząt stałocieplnych produkuje witaminy B i K, stanowi naturalna florę jelitową, chroni organizm przez infekcjami bakteryjnymi (gdy dostanie się poza jelito może doprowadzić do infekcji lub gdy organizm jest osłabiony może zaatakować
 Produkcja biogazu
 Inżynieria genetyczna (np.: enzymy restrykcyjne)
Niekorzystne
• Doprowadzają do zubożenia gleby (bakterie denitryfikacyjne)
• Psucie artykułów spożywczych i przemysłowych (papier, drewno, włókna)
• Zakwity wód: intensywne namnażanie się sinic (produkcja toksyn, zużycie tlenu)
• Chorobotwórcze
 Wytwarzanie substancji toksycznych
 Endotoksyny: lipopolisacharydowe elementy błony bakterii G-, uwalniane są jedynie, gdy komórka ginie i ulega rozpadowi: Salmonella
 Egzotoksyny : białkowe wydzieliny bakterii: cholera, zatrucie jadem kiełbasianym

Choroby bakteryjne

• Gruźlica: prątki gruźlicy
• Czerwonka bakteryjna/dezenteria: pałeczka z rodzaju Shigella
• Cholera: przecinkowiec cholery
• Wąglik: laseczka wąglika
• Tężec: laseczka tężca
• Borelioza: krętki z rodzaju Borrelia
• Salmonellozy: wywołane przez rodzaj Salmonella np.: dur brzuszny: pałeczka duru brzusznego
• Zapalenie płuc: dwoinka zapalenia płuc
• Kiła: krętek blady
• Rzeżączka: dwoinka rzeżączki
• Błonica
• Dżuma
• Trąd

Drogi zakażenia
• Droga pokarmowa
• Droga kropelkowa (kaszel, kichanie)
• Droga bezpośredniego kontaktu
Profilaktyka
• szczepienie ochronne
• izolowanie chorych
• kontrole weterynaryjne
• przestrzeganie higieny osobistej
• mycie pokarmów
• gotowanie wody
Leczenie
• antybiotyki: ich główne zadanie to niszczenie ściany komórkowej,
np.: penicylina
• lizozym


przystosowanie-płazów-1-1280x683.jpg

admin12 marca, 20191min2564

Przystosowanie płazów do życia w dwóch środowiskach:

  1. Pokrycie ciała śluzem zmniejszającym opór wody i chroniącym przed wyschnięciem
  2. Skóra cienka umożliwiająca wymianę gazową (pobieranie tlenu z wody)
  3. Lekka konstrukcja czaszki
  4. Długie kończy do poruszania się po lądzie
  5. Dwa obiegi krwi
  6. Obecność palców zwiększająca przyczepność
  7. Nozdrza zewnętrzne do pobierania powietrza przy częściowym zanurzeniu
  8. Błona bębenkowa do dobierania dźwięków z powietrza


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia