Kiedy trzeba zapłacić ze egzamin maturalny?

12 marca, 2019

Matura jest oczywiście bezpłatna, ale jak zawsze w życiu są wyjątki od tego stwierdzenia!
Centralna Komicja Egzaminacyjna czeka na 50zł brutto na początku każdego roku. O terminy opłat trzeba pytać regionalnych OKE, bo to na ich konta mają wpłynąć pieniądze.

A opłata za egzamin maturalny jest konieczna w dwóch przypadkach.

  1. Kiedy przystępujemy do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny. Co ważne kilka egzaminów w danym roku liczy się jako jedno „przystąpienie do matury”, a więc jeden raz = jeden rok.
  2. Kiedy w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). Dotyczy to tych, którzy nie mieli zgody na zdawanie w innym terminie, a więc nie mieli dobrego alibi 😊

Cały tekst informacji CEK o opłatach znajdziecie tu:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180213%20Info%20o%20oplatach%20za%20mature%20N.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *