Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

2 sierpnia, 2020
arbitraż 1

Od 2017 roku mamy możliwość dłuższej i bardziej sprawiedliwej walki o swoje punkty. Wcześniej nasza batalia kończyła się z reguły na odwołaniu od wyniku maturalnego do dyrektora OKE. Teraz następnym krokiem jest odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE).

Po co utworzono Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego?

Odwołując się do dyrektora OKE musimy wykazać, że nasza odpowiedź spełnia wymagania schematu punktowania danego zadania w kluczu opublikowanym przez CKE. Jeżeli Jednak nasza odpowiedź odbiega od tego schematu, ale uważamy, że mimo wszystko jest to odpowiedź poprawna merytorycznie do zadanego pytania, to wtedy składamy odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Kiedy składamy odwołanie do KAE?

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest kolejnym etapem odwołania od matury, a więc przed złożeniem wniosku do KAE musimy wykonać wszystkie poprzednie kroki. Najpierw musimy zrobić wgląd do pracy w swoim OKE, następnie odwołać się do dyrektora swojego OKE i dopiero wtedy po decyzji dyrektora OKE składamy wniosek do KAE. Wniosek do KAE ma się odnosić do odpowiedzi, które nie zostały uznane przez OKE w odwołaniu.

Wniosek od odwołanie się do KAE

Wniosek o odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów od swojego OKE.

  • Wniosek możecie pobrać tu: POBIERZ

Wniosek jest skierowany do dyrektora CKE, ale należy złożyć go do swojego OKE. Przepisy nie mówią jak można to zrobić, ale zakładam, że tak samo jak wniosek o wgląd do pracy czy wniosek o weryfikację sumy punktów, czyli może być złożony osobiście przez Was w siedzibie Waszej OKE lub osobę występującą w Waszym imieniu lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Aby przesłać e-mailem wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy go zeskanować i dopiero wtedy przesłać skan. Nie można przesyłać zdjęć.

Oto lista adresów e-mail do przesłania wniosków:

  • OKE Warszawa: info@oke.waw.pl
  • OKE Poznań: sekretariat@oke.poznan.pl
  • OKE Gdańsk: komisja@oke.gda.pl
  • OKE Wrocław: wglady@oke.wroc.pl
  • OKE Łomża: sekretariat@oke.lomza.pl
  • OKE Łódż: komisja@komisja.pl
  • OKE Kraków: oke@oke.krakow.pl
  • OKE Jaworzno: sekretariat@oke.jaworzno.pl

Pozostałe dane adresowe OKE: link

Jak wypełnić wniosek do KAE?

W pierwszą część wniosku wpisujemy swoje dane osobowe i kontaktowe. W drugiej części umieszczamy nasze zastrzeżenia do poszczególnych zadań, które nie zostały uznane w odwołaniu do OKE. Uzasadnienie dla każdego zadania należy wpisać w odrębnym polu. Liczbę pól można powielić, jeżeli zachodzi taka konieczność.

W treści uzasadnienia musimy wykazać, że nasza odpowiedź jest merytorycznie poprawna oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. Strategie pisania odwołania są takie same jak w trakcie odwołania do OKE.

Co dalej po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku następuje wiele procedur między OKE a CKE, ale my nie musimy już nic robić, jedynie czekać na informację. Krótko opiszę Wam co się dzieje, żebyście wiedzieli co za informację możecie dostać.

Po złożeniu wniosku do KAE, najpierw wniosek jest rozpatrywany przez dyrektora Waszego OKE. Można to porównać do ponownego odwołania się do OKE. Dyrektor OKE może uznać Wam całe odwołanie lub tylko część odpowiedzi lub nic. Te właśnie odpowiedzi których Wam nie uzna przekazuje do KAE. Wtedy też dostaniecie pierwszą informację, że wniosek został przekazany do KAE. Informację tę dostaniecie 7 dni od daty złożenia wniosku. Następnie odpowiedzi Wasze analizuje KAE, które po max. 28 dniach informuje Was o ostatecznej decyzji.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia