Odwołanie się od wyniku maturalnego

4 sierpnia, 2020
weryfikacja 1

Po wglądzie do pracy maturalnej macie dwa dni na złożenie wniosku o odwołanie się od wyniku maturalnego. Oficjalnie nazywa się on wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Zobaczcie instrukcję jak to zrobić.

Jak się odwołać od wyniki maturalnego?

Aby odwołać się od wyniku maturalnego, najpierw musimy zrobić wgląd do pracy, a potem należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. CKE przygotowało oficjalny wniosek o weryfikację sumy punktów, jednak OKE Łomża i OKE Łódź wprowadziły pewne modyfikacje.

Poniżej wnioski do pobrania:

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek wypełniamy najlepiej na komputerze i drukujemy wypełniony wniosek lub po wydruku pustego wniosku wypełniamy odręcznie. Cały wniosek wypisujcie czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Na koniec podpisujemy się własnoręcznie i wniosek gotowy do wysłania.

Początek wniosku jest taki sam, jak wniosek o wgląd do pracy maturalnej. Wpisujemy swoje dane osobowe i kontaktowe, datę złożenia wniosku, swoją miejscowość i miasto Waszej OKE.

Druga część wniosku to już konkretne zastrzeżenia do oceny Waszych odpowiedzi. Najpierw musicie zaznaczyć o jaką maturę chodzi, czyli podać przedmiot oraz poziom. Natomiast w miejscu na szczegóły wniosku musicie podać numery zadań, do których macie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. W oficjalnym formularzu nie ma na to za dużo miejsca, ale formularz jest dostępny, w formacie edytowalnym, więc tam możecie po prostu dodać tyle linijek ile Wam potrzeba.

Co napisać w uzasadnieniu do szczegółów wniosku?

Jeżeli uwagi Wasze dotyczą błędów technicznych, czyli złego przepisania liczby punktów do tabelki, złego zsumowania czy niesprawdzenia zadania to po prostu należy wskazać, którego zadania to dotyczy i krótko opisać jaki jest problem.

Jeżeli Wasze uwagi dotyczą błędów merytorycznych w ocenie Waszej odpowiedzi to uzasadnienie z reguły jest dłuższe i bardziej szczegółowe.

 • W uzasadnieniu musicie zacytować swoją odpowiedź, żeby mieć do czego się odnieść. Dlatego tak ważne jest abyście zrobili zdjęcia tym odpowiedziom w trakcie wglądu do pracy!
 • Broniąc swojej odpowiedzi musicie zawsze odnieść się do klucza, a konkretnie do schematu punktowania konkretnego zadania i wykazać, że Wasza odpowiedź spełnia opisane tam wymogi.
 • Możecie też powołać się na podane w kluczu przykładowe rozwiązania, że np. moja odpowiedź przypomina odpowiedź przykładową lub użyć ładniejszego określenia: moja odpowiedź jest tożsama merytorycznie lub tożsama logicznie z odpowiedzią przykładową.
 • Jeżeli chodzi o niezaakceptowane zwroty, nazwy czy przykłady w Waszych odpowiedziach, aby je obronić musicie wskazać w jakim podręczniku szkolnym czy akademickim, lub artykule naukowym zostały one użyte. Odnosząc się do danej książki podajcie autora lub autorów, wydawnictwo, rok i miejsce wydania oraz stronę, a gdy odnosicie się do artykułu podajcie autorów, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok i numer wydania czasopisma, strony artykułu
Kiedy i gdzie składamy wniosek?

Wniosek musimy złożyć do 2 dni roboczych od dnia wglądu do pracy maturalnej. Wniosek o weryfikację sumy punktów składamy do dyrektora Waszej OKE, co jest zresztą zaznaczone w formularzu wniosku. Wniosek może być złożony osobiście przez Was w siedzibie Waszej OKE lub osobę występującą w Waszym imieniu lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Aby przesłać e-mailem wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy go zeskanować, i dopiero wtedy przesłać skan. Nie można przesyłać zdjęć. OKE Łódż umożliwiła dodatkowo składanie wniosków on-line.

Oto lista adresów e-mail do przesłania wniosków:

 • OKE Warszawa: info@oke.waw.pl
 • OKE Poznań: sekretariat@oke.poznan.pl
 • OKE Gdańsk: komisja@oke.gda.pl
 • OKE Wrocław: wglady@oke.wroc.pl
 • OKE Łomża: sekretariat@oke.lomza.pl
 • OKE Łódź: serwis on-line https://szkoly.komisja.pl/wglady/
 • OKE Kraków: oke@oke.krakow.pl
 • OKE Jaworzno: sekretariat@oke.jaworzno.pl

Pozostałe dane adresowe OKE: link

Kiedy otrzymamy decyzję w sprawie odwołania?

Dyrektor OKE ma 14 dni od dnia złożenia odwołania na poinformowanie Was o decyzji.

Co się stanie jak odwołanie zostanie uznane?

Jeżeli Wasze uwagi zostaną uwzględnione przy danych odpowiedziach to otrzymujecie punkt. W tym momencie OKE wyda Wam nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego. Dokumenty ze starym wynikiem będziecie musieli oddać OKE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia