Wgląd do pracy maturalnej

5 sierpnia, 2020

Warto przygotować się na ten ważny moment. Koniecznie przeczytajcie jak to zrobić!

Jak przygotować się do wglądu do pracy maturalnej?

Głównym celem wglądu do pracy jest zapoznanie się z tymi odpowiedziami, w których straciliście punkty. Dlatego też, przed wglądem do pracy maturalnej, warto żebyście sprawdzili, w których pytaniach straciliście punkty. Możecie to zrobić po założeniu i zalogowaniu się na własnym koncie na stronach internetowych Waszej OKE. Mając taką listę numerów pytań w trakcie wglądu będziecie wiedzieć, na których odpowiedziach się skupić i które przeanalizować, co też pozwoli Wam zaoszczędzić czas w trakcie wglądu.

Co należy sprawdzić w trakcie wglądu do pracy maturalnej?

Możemy liczyć na pomyłki techniczne w samym przepisywaniu czy sumowaniu punktów, dlatego warto:

 • sprawdzić czy egzaminatorzy dobrze wpisali punkty z poszczególnych zadań do tabelek punktowych, które znajdują się u dołu nieparzystych stron arkusza maturalnego. Może się zdarzyć, że pomimo, iż zdobyliście punkt egzaminator przez pomyłkę wpisał w tabelkę zero punktów lub wpisał jeden punkt w sytuacji, gdy zdobyliście 2 punkty
 • sprawdzić czy wszystkie zadania zostały sprawdzone. Zdarza się, że zadania zostają przeoczone. Zwłaszcza krótkie pytania, które są pomiędzy długimi pytaniami.
 • jak już sprawdziliście, że tabelka z punktami jest dobrze wypełniona, dodajcie wszystkie punkty z wszystkich tabelek i sprawdźcie czy ich suma na pewno zgadza się z Waszym oficjalnym wynikiem.

Drugim typem błędów są błędy merytoryczne w ocenie odpowiedzi przez egzaminatora. W ich przypadku będziemy musieli udowodnić, że nasza odpowiedź jest zgodna z zasadami oceniania rozwiązań zadań, czyli tzw. kluczem. To właśnie z tym jest najwięcej roboty i problemów. W trakcie samego wglądu trudno jest zastanawiać się jak moglibyśmy to udowodnić. Dlatego też najważniejsze jest, aby każdej odpowiedzi, za którą straciliśmy punkt, zrobić zdjęcie! Mając zdjęcia odpowiedzi możemy na spokojnie w domu i przy pomocy nauczyciela/korepetytora czy książek opracować linię obrony swojej odpowiedzi.

Zasady postępowania podczas wglądu do pracy
 • Po złożeniu wniosku i otrzymaniu informacji od OKE o dniu i godzinie wglądu, stawiacie się w siedzibie Waszej OKE lub innym wskazanym miejscu w wyznaczonym terminie np. szkole.
 • Musicie mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty.
 • Wglądu do własnej pracy dokonujecie samodzielnie, a więc nie możecie przyprowadzić kogoś ze sobą, ani wysłać kogoś za siebie.
 • Czas wglądu do pracy to 30 minut. Jeżeli nie zdążycie zrobić wszystkiego w trakcie tego czasu, możecie poprosić o wydłużenie czasu wglądu. Czy zostanie on Wam przedłużony i o ile minut to zależy od liczby osób oczekujących na wgląd tego dnia, więc lepiej zmieścić się w tych 30 minutach.
 • W trakcie wglądu możecie robić zdjęcia arkuszowi aparatem wbudowanym w telefon komórkowy. Możecie zrobić zdjęcia wybranym zadaniom lub całemu arkuszowi, nie ma tu ograniczeń.
 • W trakcie wglądu możecie robić notatki z arkusza, przy czym papier i długopis dostaniecie od OKE. Nie można korzystać z własnego papieru i własnych przyborów do pisania.
 • W trakcie wglądu macie do dyspozycji klucz maturalny. Jeżeli nie dostaniecie go z arkuszem, możecie poprosić o jego dostarczenie.
 • Podczas wglądu do pracy obecny będzie jeden pracownik OKE. Przed wglądem powinien Was poinformować, czy jest w stanie odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące Waszych odpowiedzi maturalnych, treści zadań czy punktów oraz czy jest możliwość porozmawiania z ekspertem przedmiotowym. To czy będzie w stanie odpowiedzieć na Wasze pytania zależy od tego czy jest on/ona nauczycielem danego przedmiotu czy nie. Nie ma tu niestety obowiązku, aby pracownik Wam towarzyszący był ekspertem w danym przedmiocie.
 • Jeżeli w trakcie wglądu zauważycie, że są źle policzone punkty lub będziecie mieć inne zastrzeżenia do sprawdzenia pracy możecie to od razu zgłosić pracownikowi OKE, który powinien starać się wyjaśnić sytuacje jeszcze w trakcie wglądu.
 • Po wglądzie zostaniecie poproszeni o podpisanie dokumentu potwierdzającego, że dokonaliście wglądu do pracy.

Jeżeli znajdziecie błędy w zliczaniu punktów lub uważacie, że Wasza odpowiedź powinna być uznana, bo pasuje do klucza, to macie tylko 2 dni robocze od daty wglądu do pracy maturalnej na odwołanie się  od wyniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia