Złożenie wniosku o wgląd do pracy

6 sierpnia, 2020
wglad do pracy 3

Złożenie wniosku o wgląd do pracy maturalnej to pierwszy etap walki o dodatkowe punkty z egzaminu. A przy rekrutacji na studia zaważyć może nawet jeden punkt. 

Kiedy składamy wniosek?

Wnioski o wgląd do pracy możemy składać od dnia ogłoszenia wyników maturalnych. Od tego momentu mamy 6 miesięcy na złożenie wniosku. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich dostarczenia, czyli mówiąc krótko, kto pierwszy ten lepszy. Wiadomo, że zależy nam na jak najszybszym wglądzie do pracy, więc warto to zrobić już w dniu otrzymania wyników.

Jak ma wyglądać wniosek?

Najprościej jest wypełnić gotowy formularz, w którym wpisujemy swoje dane osobowe i kontaktowe, datę złożenia wniosku, swoją miejscowość i miasto swojej okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) oraz zaznaczamy o jaką maturę chodzi. Możecie w jednym wniosku prosić o wgląd do matur z różnych przedmiotów. Wniosek wypełniamy na komputerze i drukujemy wypełniony wniosek lub po wydruku pustego wniosku wypełniamy odręcznie. Cały wniosek wypisujcie czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Na koniec podpisujemy się własnoręcznie i wniosek gotowy do wysłania.

CKE przygotowało oficjalny wniosek o wgląd do pracy. Jednak tylko OKE Poznań i OKE Warszawa skorzystało z niego bez żadnych zmian, natomiast pozostałe OKE wprowadziły pewne modyfikacje. Dlatego warto pobrać formularz wniosku z własnej OKE. OKE Kraków nawet stworzyła generator własnego wniosku on-line.

Wnioski poszczególnych OKE:

Gdzie i jak możemy złożyć wniosek?

Wniosek o wgląd do pracy składamy do dyrektora Waszej OKE, co jest zresztą zaznaczone w formularzu wniosku. Wniosek może być złożony osobiście przez Was (absolwenta) w siedzibie Waszego OKE lub osobę występującą w Waszym imieniu, lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Aby przesłać e-mailem wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy go zeskanować, i dopiero wtedy przesłać skan. Nie wolno wysyłać zdjęć wniosku.

Adresy e-mail do przesyłania wniosków o wgląd czasami różnią się od ogólnych adresów poszczególnych OKE.

Oto lista adresów e-mail do przesłania wniosków:

  • OKE Warszawa: wglady@oke.waw.pl
  • OKE Poznań: sekretariat@oke.poznan.pl
  • OKE Gdańsk: komisja@oke.gda.pl
  • OKE Wrocław: wglady@oke.wroc.pl
  • OKE Łomża: sekretariat@oke.lomza.pl
  • OKE Jaworzno: sekretariat@oke.jaworzno.pl

Wyjątkiem są OKE Łódź, gdzie wniosek przesyłamy on-line, oraz OKE Kraków, gdzie wniosek tworzymy i wysyłamy przez generator wniosków.

Pozostałe dane adresowe OKE

Kiedy i gdzie odbędzie się wgląd do pracy?

Dyrektor OKE w ciągu nie dłużej niż 5 dni roboczych wyznacza datę i godzinę wglądu do pracy i Was o tym informuje. Jeżeli termin Wam nie będzie pasował, możecie poprosić o inny termin dogodny dla Was i OKE. Gdybyście się spóźnili na wyznaczony termin, OKE może Wam wyznaczyć późniejszą godzinę jeszcze tego samego dnia, a jeżeli będzie za dużo osób tego dnia, to w inny dzień.

Wgląd do pracy odbywa się  zazwyczaj w siedzibie Waszej OKE, ale może być to także inne miejsce wyznaczone przez dyrektora OKE. Wyjątkiem są absolwenci niepełnosprawni, którzy mogą prosić o ustalenie miejsca dla nich dogodnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia