Znaczenie bakterii

12 marca, 2019

Są wszechobecne i bardzo liczne
Korzystne
• Reducenci/Destruenci:
 Zapewniają ciągłość obiegu materii, rozkładając martwą materię organiczną do związków nieorganicznych włączając je z powrotem w łańcuch pokarmowy
 Krążenie pierwiastków (cykle biogeochemiczne): węgla, tlenu, wodoru, azotu, siarki, fosforu i innych
• Użyźniają glebę: bakterie nitryfikacyjne, bakterie wiążące azot atmosferyczny
• Organizmy pionierskie (mogą żyć w środowisku ubogim w azot)
• Biologiczne oczyszczanie ścieków
• Bioremediacja : usuwanie zanieczyszczeń po przemysłowej działalności człowieka
• Walka biologiczna ze szkodnikami
• Przemysł spożywczy:
 Przemysł mleczarski: jogurty, kefiry, kiszenie (fermentacja mlekowa)
 Przemysł browarniczy, gorzelniczy, winiarstwo (fermentacja alkoholowa)
 Farmaceutyczny: produkcja antybiotyków (streptomycyna), enzymów, sztucznej plazmy w transfuzjach, witamin, szczepionek
 Bakterie bioluminescencyjne: symbioza z np.: rybami do zwabiania ofiar i sygnał dla potencjalnego partnera do rozmnażania
 Umożliwiają trawienie celulozy (mają enzym celulazę): symbioza z przeżuwaczami, termitami
 Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) występuje w jelicie grubym zwierząt stałocieplnych produkuje witaminy B i K, stanowi naturalna florę jelitową, chroni organizm przez infekcjami bakteryjnymi (gdy dostanie się poza jelito może doprowadzić do infekcji lub gdy organizm jest osłabiony może zaatakować
 Produkcja biogazu
 Inżynieria genetyczna (np.: enzymy restrykcyjne)
Niekorzystne
• Doprowadzają do zubożenia gleby (bakterie denitryfikacyjne)
• Psucie artykułów spożywczych i przemysłowych (papier, drewno, włókna)
• Zakwity wód: intensywne namnażanie się sinic (produkcja toksyn, zużycie tlenu)
• Chorobotwórcze
 Wytwarzanie substancji toksycznych
 Endotoksyny: lipopolisacharydowe elementy błony bakterii G-, uwalniane są jedynie, gdy komórka ginie i ulega rozpadowi: Salmonella
 Egzotoksyny : białkowe wydzieliny bakterii: cholera, zatrucie jadem kiełbasianym

Choroby bakteryjne

• Gruźlica: prątki gruźlicy
• Czerwonka bakteryjna/dezenteria: pałeczka z rodzaju Shigella
• Cholera: przecinkowiec cholery
• Wąglik: laseczka wąglika
• Tężec: laseczka tężca
• Borelioza: krętki z rodzaju Borrelia
• Salmonellozy: wywołane przez rodzaj Salmonella np.: dur brzuszny: pałeczka duru brzusznego
• Zapalenie płuc: dwoinka zapalenia płuc
• Kiła: krętek blady
• Rzeżączka: dwoinka rzeżączki
• Błonica
• Dżuma
• Trąd

Drogi zakażenia
• Droga pokarmowa
• Droga kropelkowa (kaszel, kichanie)
• Droga bezpośredniego kontaktu
Profilaktyka
• szczepienie ochronne
• izolowanie chorych
• kontrole weterynaryjne
• przestrzeganie higieny osobistej
• mycie pokarmów
• gotowanie wody
Leczenie
• antybiotyki: ich główne zadanie to niszczenie ściany komórkowej,
np.: penicylina
• lizozym

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


O mnie

Jestem Paweł. Mam doświadczenie nauczyciela akademickiego oraz wieloletni  staż udzielania korepetycji przygotowujących do matury z biologii. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym (testy, podręczniki, filmy, mp3, prezentacje, arkusze), a teraz także z profilem społecznościowym, pomagam opanować zawiłe zagadnienia biologiczne.

Na co dzień uczę rozwiązywać zadania maturalne, analizować je i prawidłowo formułować odpowiedzi. Jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywnej pracy z materiałami oraz arkuszami egzaminacyjnymi.

Opracowuję sprawdzone przepisy na zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia!

Pozdrawiam, Paweł Kardynia